Vadovai ir administracija

Direktorė – Janina Zenkevič, atestuota III vadybinė kategorija 
Direktorės pavaduotoja ugdymui – Leokadija Žukovskaja, atestuota III vadybinė kategorija
Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams – Grigorij Ravdo

Logopedė – Marija Žydelienė
Socialinė pedagogė – Natalija Piskligina-Marcinkevič

Bibliotekininkė – Dorota Butkevičienė
Raštinės vedėja – Inesa Korvel
Inžinierius – Darius Butkevičius