Mokyklos istorija

Šumskas – nedidelis Vilniaus krašto pasienio miestelis, nutolęs 32 kilometrus į pietryčius nuo Lietuvos sostinės. Jo švietimo šaknys siekia 1777 metus. Tais metais pradėjo veikti parapijinė mokykla. Pirmaisiais mokslo metais joje mokėsi 10 berniukų, 1796 m. – 15, 1881 m. – 41.

XX a. pradžioje pastatytas naujas pastatas, kuriame įsikūrė dviklasė viešoji mokykla. Tai buvo medinis namas, kuriame tilpo dvi klasės ir mokytojo kambarys. Baigę dviejų klasių kursą Šumsko mokykloje, mokiniai galėjo tęsti mokymąsi Kalvelių mokykloje (penki kilometrai nuo Šumsko). Dviklasėje viešojoje mokykloje vaikai mokėsi tikybos, lenkų kalbos, matematikos, dailės, darbelių, muzikos, kūno kultūros. Mokyklą lankė šešias dienas per savaitę.

Padaugėjus miestelio gyventojų skaičiui, o tuo pačiu ir mokinių, 1937 metais pradėta dabartinės mokyklos medinio pastato statyba. Po dvejų metų pirmieji mokiniai susėdo naujose mokyklos klasėse. Nuo 1939 m., prasidėjus intensyviai keistis politiniams įvykiams, neliko nuošalyje ir mokykla: keitėsi mokyklos vadovai, mokytojai, dalykų dėstomoji kalba. Padėtis pradėjo stabilizuotis po 1945 m. Nuo šios datos prasidėjo sovietinės mokyklos laikotarpis.

Mokinių skaičius sparčiai didėjo, todėl buvo tikslinga didinti mokyklos patalpas. 1963 metais pastatytas pirmasis priestatas, 1967 metais – antrasis, o 1990 metais mokyklos patalpas praplėtė dar trys klasės.

Mokykloje buvo mokoma lenkų, lietuvių, rusų kalbomis. 1939-1950 metais veikė pradinė mokykla, nuo 1950 metų – septynmetė (1-oji laida 1953 m.), nuo 1959 m. – aštuonmetė (1-oji laida 1963 m.), 1989 metais – devynmetė, nuo 1999 metų – dešimtmetė (pagrindinė) mokykla (1-oji laida 2000 m.) 1989-1992 metais mokykla buvo trikalbė, mokiniai buvo mokomi lenkų, lietuvių, rusų kalbomis.

Nuo 1957 – 1989 m. veikė vidurinė suaugusiųjų vakarinė mokykla.
1994 m. Šumsko parapijos kunigas Dariuš Stančik iškilmingai pašventino mokyklą.
 
Mokyklai vadovavo: 
Marjan Volski (1921-1939 m.) 

……… Lukošiūnas (1939-… m.)

Valentina Ležnina (…-1953 m.)

Jaunutė Žigaitė (1953-1958 m.)

Jadvyga Sidorevič (1958-1985 m.), 

Česlav Kološevski (1985-1988 m.) 
Nuo 1988 metų mokyklai vadovauja direktorė Janina Zenkevič.