Mokyklos vizija, misija

Mokyklos vizija

Mokykla

  • saugi, jauki, atvira institucija, turinti gerus intelektualinius ir materialinius  resursus;
  • teikianti kokybišką ugdymą;
  • puoselėjanti kultūrines vertybes, tradicijas ir papročius;
  • tenkinanti bendruomenės narių lūkesčius.

Mokyklos misija

Mokykla:

  • įgyvendinanti priešmokyklinį ugdymą, pradinį ir pagrindinį išsilavinimą;
  • padedanti kiekvienam mokiniui pasiekti gerų rezultatų ir dalykinių kompetencijų;
  • kurianti patrauklią edukacinę bei poilsio aplinką.