„Tiesa padarys jus laisvus“

Birželio 9–11 dienomis vyko jau 5-asis Vilniaus rajono savivaldybės inicijuotas piligriminis žygis a. a. kunigo prelato Juzefo Obrembskio pėdsakais iš Turgelių į Maišiagalą. Žygyje dalyvavo ir mūsų mokyklos bendruomenė bei mokiniai.

Comments are closed.