Psichologas

Mokyklos psichologas: – Irina Aniukštienė

Darbo laikas mokykloje

Ketvirtadieniais: 8.00 – 13.00
                               13.00 – 18.00 (kas antrą savaitę)

Psichologo pagalba mokiniui:

  • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas; 
  • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
  • Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
  • Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.