Mokyklos mokytojai

Priešmokyklinis ugdymas
Ivona Makovska – priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Pradinis ugdymas
 
Halina Milto – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Lilijana Zenkevič – pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja,  pradinio ugdymo magistras
Marija Žydelienė – pradinio ugdymo mokytoja
Dorinis ugdymas
Romualda Lapševič – tikybos vyresnioji mokytoja
Ivona Makovska – tikybos vyresnioji mokytoja
Kalbos
Česlava Blaževič – lenkų kalbos vyresnioji mokytoja
Lilijana Zenkevič – lenkų kalbos vyresnioji mokytoja,
Irena Sutkevičienė – lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė
Edita Korvel – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Marija Andrijevska – anglų kalbos vyresnioji mokytoja,
rusų kalbos mokytoja
Halina Milto – rusų kalbos mokytoja
 Vera Berniukevič – lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Socialinis ugdymas
Oleg Shilko – geografijos vyresnysis mokytojas, pilietiškumo pagrindų mokytojas (pavadavimas)
Inesa Korvel – ekonomikos mokytoja
Viačeslav Zenkevič – istorijos vyresnysis mokytojas
 
Matematika
Leokadija Smyk – matematikos vyresnioji mokytoja
Informacinės technologijos
Inesa Korvel– informacinių technologijų mokytoja
Gamtamokslinis ugdymas
Leokadija Rynkevič – fizikos vyresnioji mokytoja
Aneta Baslyk – biologijos vyresnioji mokytoja
Elvyra Ajauskaitė- chemijos mokytoja metodininkė
Menai ir technologijos
Vitold Veiknis – muzikos vyresnysis mokytojas, edukologijos magistras.
 
Leokadija Žukovskaja – dailės mokytoja metodininkė
Svetlana Monid – technologijų mokytoja metodininkė
Kūno kultūra
Jurijus Maslianikas – kūno kultūros vyresnysis mokytojas

Klasių auklėtojai

Klasė/grupė Mokytojas
1 klasė Halina Milto 
2 klasė Marija Žydelienė 
3 klasė Lilijana Zenkevič 
4 klasė Marija Žydelienė  
5 klasė Leokadija Smyk 
6 klasė Česlava Blaževič 
7 klasė Marija Andrijevska 
8 klasė Leokadija Smyk 
9 klasė Česlava Blaževič 
10 klasė Marija Andrijevska