Mokytojams

 

Aktuali informacija:

Vilniaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras ieško visuomenės sveikatos priežiūros specialisto. Daugiau informacijos čia.

Mieli mokytojai kviečiame registruotis sistemoje “Ugdymo sodas” .

„Ugdymo sodas“ – tai ne tik virtuali darbo vieta mokytojui ir skaitmeninis jo kompetencijų aplankas, tai vieta, kur įdomu augti ir auginti.

 

 

Planų formos:

 Ilgalaikio titulinio forma- pradinis ugdymas

Ilgalaikio titulinio forma – pagrindinis ugdymas

Pritaikytų programų formos:

Forma 1 psl.

Forma 2 psl.

Mokymosi rezultatų analizė 

Mokytojų atestacija:

Kvalifikacijos tobulinimo tvarka

Kvalifikacijos tobulinimo programa 2015 m.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatai

Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašas  +1 priedas  +2 priedas

Kvalifikacijos tobulinimo institucijos:

Akredituotų institucijų sąrašas

Pareigybės aprašymas:

Mokytojo pavyzdinis pareigybės aprašymas