Vaiko gerovės komisija

Remiantis Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 2010 m. gruodžio 14 d. Nr. XI-1232 ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija, kurį sujungė prevencinę ir specialiojo ugdymo komisijas bei krizių valdymo grupę. 
Mokyklos vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, kurti saugią ir palankią vaiko ugdymui aplinką, pritaikyti švietimo programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir kt. 
Komisijos kompetencijoje – nagrinėti nesėkmingo mokymosi, mokinių nenoro ar baimės eiti į mokyklą priežastis ir imtis konkrečių veiksmų, kurie padėtų išspręsti šias problemas. 

Komisijos pareiga – analizuoti elgesio taisyklių pažeidimus, smurto, patyčių, žalingų įpročių, teisėtvarkos pažeidimų atvejus ir padėti mokytojams. Komisijos nariai taip pat sprendžia įvairias mokytojų ir vaikų santykių problemas, pataria tėvams. 
Ištikus netikėtam ar pavojingam įvykiui mokykloje, komisijos nariai organizuos krizės valdymo priemones, apie tai teiks informaciją mokyklos bendruomenei, atitinkamoms tarnyboms ir visuomenei. 
MVGK sudėtis: 
Komisijos pirmininkė: Janina Zenkevič – direktorė 
Nariai: 
Leokadija Žukovskaja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Irina Aniukštienė – psichologė
Natalija Piskligina-Marcinkevič – socialinė pedagogė 
Marija Žydelienė – logopedė
Liliana Zenkevič – pradinių klasių mokytoja

Mokyklos vaiko gerovės tvarkos aprašas